تصویر هدر صفحه داخلی
  • تترا تست Ph

Loading

تترا تست Ph آب شور (pH test)

مخصوص آکواریوم های آب شور و برای سنجش میزان اسیدی بودن آب

pH نشاندهنده میزان اسیدی بودن آب آکواریوم است. ماهی ها متغیر بودن سطح pH را دوست ندارند و بعضی از گونهها نیز میبایست در سطح معینی از pH زندگی کنند. تنها راه تشخیص سطح pH در آب ، استفاده از کیت تترا تست pH است. 

 لطفاً نحوه استفاده را قبل از مصرف مطالعه نمایید.

  نحوه استفاده :

برای تعیین سطح pH ، شیشه آزمایش را کاملاً با آب لولهکشی شسته و صبر کنید تا خشک شود. سپس به این ترتیب عمل کنید:

  • شیشه آزمایش را تا 5 میلیلیتر از آب آکواریوم پر کنید.
  • بطری شناساگر pH را وارونه نگه داشته و 7 قطره از محلول را به شیشه آزمایش اضافه کنید.
  • سرپوش شیشه را بسته و با احتیاط تکان دهید. 
  • رنگ به دست آمده را با رنگ نمودار مقایسه کنید تا سطح pH مشخص گردد. 

  عملکرد :

کیت تترا تست pH یک کیت مایع است که میتواند سطح pH را با تغییر رنگ نمونه آب مورد آزمایش مشخص نماید. جهت مشخص نمودن سطح pH میتوانید به راحتی رنگ نمونه را با رنگ نمودار مقایسه نمایید.  


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید