تصویر هدر صفحه داخلی
 • تترا تست laborret

Loading

مولتی تستر Tetra، مدل «Laborett»

مناسب براى آب شیرین

به کمک تترا تست لَبورِت، یک وسیلۀ دقیق و قابل اطمینان در اختیار دارید که برای سنجش سختی عمومی آب ، سختی کربناتی، میزان pH، نیتریت و دی اکسید کربن می توانید از آن استفاده کنید. 

 

سختی عمومی یا GH (مخفف General Hardness)

سختی عمومی آب به وسیله تعیین غلظت نمک کلسیم و منیزیم مشخص می شود. زمانیکه غلظت این نمکها بالاست این آب جزء آب های سخت طبقه بندی می شود و زمانیکه این غلظت پایین است ، آب نرم نامیده می شود. میزان مطلوب GH که برای نگهداری بیشتر ماهی های زینتی است بین 6 درجه DH و 16 درجه DH می باشد.( DH مقیای آلمانی جهت سنجش آب است)  

 

سختی کربناتی یا KH (مخفف Carbonate Hardness)

همانطور که به نمک کلسیم و منیزیم اشاره شد ، هر نوع آبی دارای ترکیبات نمک متفاوتی مانند بی کربنات است که میزان آن در آب به وسیله KH مشخص می شود. بی کربنات درون آکواریوم وظایف مهمی دارد. مثلاً بعنوان محلول بافر از تغییرات ناگهانی PH جلوگیری می کند و مانع از پایین آمدن اسید آب می شود. بر اساس تقابل نزدیک بین KH و PH،سختی کربنات تأثیر مستقیمی بر ارگانیسم های درون آکواریوم می گذارد.

 

ارزش pH

میزان pH از مقدار نهایی اسید آب و مواد اولیه حل شده در آن محاسبه می شود و می تواند اسیدی یا قلیایی باشد.از نظر شیمیایی میزان pH آب خالص 7 استو آب خنثی نامیده می شود و میزان اسید و قلیای آن کاملاً متعادل است. هرچه مقدار اسید آب بیشتر باشد pH پایین تر می آید و هر چه مقدار قلیائیت بیشتر باشد، pH افزایش میابد.هنگامی که در آب خیلی نرم از بی کربنات استفاده شود ، ممکن است کاهش ناگهانی در میزان pH ه وجود آید.تمام ماهی ها، گیاهان و میکرو ارگانیسم ها نسبت به تغییرات ناگهانی pH خیلی حساس هستند. به همین دلیل باید حداقل هفته ای یک مرتبه pH آب را بسنجید.
pH بین 5/6 تا 5/8 برای انواع ماهی های آب شیرین مناسب است. ماهی هایی که منشأ آن ها رودخانه های آب های سیاه (Black Water) است. آب نرم با pH بین 6 تا 5/7 را ترجیح می دهند در حالی سیچلایدهای شرق آفریقا pH بین 5/7 تا 5/8 و آبی با سختی کربنات بالا را دوست دارند.

 

نیتریت (NO2)

بر اثر وجود فضولات ماهی ، پس مانده گیاهان پوسیده و غذاهای باقیمانده ، مواد آلی به ناچار درون آب راه پیدا می کنند. در جریان تجزیه بیولوژیکی ، مواد آلی محلول در آب آکواریوم مواد نیتروژنی مضری را پدید می آورند.اولین مرحله این فرآیند متعلق به شکل گیری آمونیاک سمی و یا آمونیوم غیر سمی است. سطح pH بر میزان تولید آمونیاک و آمونیوم تأثیر بسزایی دارد. زمانیکه pH آب 7 و کمتر از آن است ، آمونیوم غیر سمی تولید می شود. دردومین مرحله ، آمونیاک به کمک باکتریهای نیتروزموناس تجزیه شده و به نیتریت تبدیل می شود. نیتریت هم ماده ای سمی است که وجودش برای ماهی ها مضر می باشد. بنابراین روشن است که اگر سطح نیتریت خیلی بالا باشد کیفیت آب را به طور جدی تحت تأثیر قرار می دهد. در آکواریومی که سیستم فیلتراسیون مناسبی دارد غلظت نیتریت آن 3/0میلی گرم در لیتر یا کمتر است. در مدت زمان طولانی مقدار نیتریت نباید بیشتر از 8/0 میلی گرم در لیتر باشد زیرازیرا روی ماهی ها اثرات زیانباری می گذارد. 

 

دی اکسید کربن CO2

دی اکسیدکربن نقش پایه ای و مهمی در تغذیه و رشد گیاهان بر عهده دارد. میزان مطلوب غلظت آن در آب آکواریوم بین 5 تا 15 میلی گرم در لیتر است. غلظت بیش از این مقدار ممکن است در مدت زمان طولانی نتیجه معکوس به بار آورد. 

  

چگونه آزمایش کنیم ؟ 

برای اینکه مطمئن شوید کیفیت آب آکواریومتان را به خوبی زیر نظر دارید ، توصیه می کنیم تمام پارامترها را هفته‌ای یک مرتبه کنترل کنید. 

مقداری از آب آکواریوم برداشته و ظرف آزمایش و سرنگ را در آن شستشو دهید. با استفاده از سرنگ ظرف آزمایش را به میزان 5 میلی لیتر از آبی که قرار است آزمایش شود ، پرکنید.
شناساگر GH برای سنجش سختی عمومی آب یا شناساگر KH برای سنجش سختی کربنات را بردارید، آن را رویظرف آزمایش نگه دارید و قطره قطره آن را به آب بیفزایید. پس از ریختن هر قطره ، ظرف آزمایش را به آرامی تکان دهید. این کار را تا زمان تغییر رنگ ادامه دهید.
برای میزان سنجش GH از قرمز به سبز
برای میزان سنجش KH از آبی به
زرد


توجه:
اگر تغییر رنگ پس از افزودن اولین قطره رخ داد ، مقدار آن بین 0 و 1 DH است. تعداد قطره های مورد نیاز برای تغییر رنگ آب به میزان سختی آن بستگی دارد. ( 1 قطره از مایع تست = 1 درجه DH) وقتی سنجش سختی آب به پایان رسید، ظرف آزمایش و سرنگ را با آب لوله کشى بشویید.
نکته :
اگر برای انجام آزمایشات از 10 میلی لیتر آب استفاده نمایید ، دقت سنجش شما افزایش می یابد. ( 1 قطره از مایع تست= 1/2 درجه DH)


هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
GH: با قابلیت اشتعال سریع ! حاوی اتیل الکل. دور از منبع احتراق نگه داشته شود.
KH: قابل اشتعال! حاوی اتیل الکل.

 

غلظت دی‌اکسید کربن

زمانیکه میزان pH و سختی کربنات را تعیین کردید ، می توانید به کمک این جدول CO2 آب آکواریوم خود را بسنجید. این اعداد مربوط به آبی با دمای 25 درجه است. تفاوت چندانی بین میزان CO2 در دماهای مختلف وجود ندارد. میزان pH ،CO2 و KH پیشنهادی در قسمت مشخص شده جدول نشان داده شده است.

جدول لَبورِت

 

سنجش pH:

 • مقداری از آب آکواریوم را برداشته و ظرف آزمایش و سرنگ را در آن شستشو دهید.
 • با استفاده از سرنگ ، ظرف آزمایش را به میزان 5 میلی لیتر از آبی که قرار است آزمایش شود، پر کنید.
 • شناساگر pHرا روى ظرف آزمایش وارونه نگه دارید و 7 قطره از آن را درون ظرف آزمایش بریزید.
 • درب ظرف آزمایش را ببندید و آن را به آرامی تکان دهید.
 • رنگ این محلول را با جدول رنگ های موجود در بسته ، مقایسه کنید و مقدار مشخص شده را بخوانید.
 • پس از اتمام کار ، ظرف آزمایش و سرنگ را با آب لوله کشى بشویید.

 

سنجش نیتریت No2:

 • مقداری از آب آکواریوم را برداشته و ظرف آزمایش و سرنگ را در آن شستشو دهید.
 • با استفاده از سرنگ ، ظرف آزمایش را به میزان 5 میلی لیتر از آبی که قرار است آزمایش شود پر کنید.
 • شناساگر شماره1، NO2 را روى ظرف آزمایش وارونه نگه دارید و 7 قطره از آن را درون ظرف آزمایش بریزید.
 • درپوش ظرف آزمایش را سر جایش بگذارید و آن را به آرامی تکان دهید.
 • پس از 10 ثانیه درب ظرف آزمایش را باز کنید و 7 قطره از شناساگر شماره 2 را درون آن بریزید.
 • مجدداً درب ظرف را ببندید و آن را به آرامی تکان دهید.
 • ظرف آزمایش را به مدت 2 تا 5 دقیقه بی حرکت نگه دارید. سپس رنگ محلول را با جدول رنگ های درون جعبه
 • مقایسه کنید و مقدار مشخص شده را بخوانید.
 • پس از اتمام کار ، ظرف آزمایش و سرنگ را با آب لوله کشى بشویید. تترا تست نیتریت ، غلظت یون های نیتریت (NO2)

 

چگونه کیفیت آب را بهبود بخشیم؟

 • اگر میزان نیتریت آب خیلی بالاست، سریعاً مقداری از آب را عوض کنید.
 • وقتی که میان CO2 خیلی پایین است، می توانید آن را به کمک Tetra CO2 Optimate به میزان مطلوب برسانید.
 • اما زمانی که مقدار CO2 بالاست، می‌توانید از طریق تهویۀ آب به کمک سنگ هوا و پمپ هوا میزان آن را کاهش دهید.
 • میزان بالای pH را می‌توان از طریق افزودن دی اکسیدکربن (CO2) به آب پایین آورد. برای این کار می توان از Tetra CO2 Optimate استفاده نمود. CO2 آب را اسیدی کرده و باعث رشد بیشتر گیاهان می شود.
 • اگر مقدار pH خیلی پایین است به کمک تترا تست KH، سختی کربنات آب را اندازه گیری نمایید. اگر سختی کربنات پایین تر از 1 تا 2 درجه DH کربنات پایین تر از 1 تا 2 درجه dH در آب شور بود باید آب اندکی سخت گردد. از طریق قرار دادن سنگ آهک یا سنگ مرمر در آکواریوم می توانید سختی آب را افزایش دهید. به طور کلی سطح pH را می توان از طریق خارج کردن CO2 اضافی یا تهویۀ آکواریوم به کمک پمپ هوا کاهش داد. توصیه می کنیم هنگام شب آب آکواریوم را تهویه نمایید.

 

چند نکته:

 • به طور مرتب آب آکواریومتان را سیفون نمایید. از محصولات مناسب برای بهسازی آب لوله کشى استفاده نمایید.
 • مطمئن شوید که گیاهانتان سالم هستند و رشد خوبی دارند. گیاهان سالم ، نیترات را از آب خارج و تعادل بیولوژیکی مناسبى در آکواریوم ایجاد می کنند.
 • مطمئن شوید سیستم فیلتراسیون بیولوژیکی شما به درستی و بی عیب و نقص کار می کند و با تعداد ماهی ها و اندازه آکواریومتان متناسب است.
 • از پر کردن بیش از اندازه آکواریومتان با ماهی های مختلف خودداری نمایید.
 • مقدار غذایی که ماهی شما در چند دقیقه مصرف می کند را در آب بریزید. توصیه می کنیم از غذاهای متنوع تترا استفاده نمایید.

در آکواریومی که به تازگی راه اندازی شده است حدود ۴ الى ۶ هفته زمان لازم است تا سیستم فیلتراسیون بیولوژیکی آن فعال شود.

 

مولتی تستر Tetra، مدل «Laborett»


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید