تصویر هدر صفحه داخلی
 • داروی «پروتو مارین اینتِنسیو» Aquarium Munster

Loading

داروی «پروتو مارین اینتِنسیو» Aquarium Munster

داروی ضد انگل ماهی‌های زینتی آب شور
کد محصول: MA-AAM-AMPMI

موارد مصرف:

این دارو برای از بین بردن انگل‌های پوستی ماهی‌های زینتی آب شور کاربرد دارد که برخی از آنها عبارتند از: (Oodinium Ocellatum بیماری پوستی شایع میان ماهی‌های ساکن آکواریوم‌های مرجانی)، Cryptobia  ،Brooklynella ،Trichodina و Cryptocarion.  

علائم بیماری: 

وجود لایهٔ نازکی به رنگ سفید مایل به طوسی یا تیره‌تر، یا وجود لکه‌هایی که به زحمت دیده می‌شوند. چنانچه این لکه‌ها به موقع درمان نشوند، آبشش‌ها، باله‌ها و در نهایت کل بدن ماهی را فرا می‌گیرند. در نتیجه، آبشش‌ها باز می‌مانند و فعالیت‌های تنفسی افزایش می‌یابد؛ چنان که گویی ماهی دچار اضطراب شده است.

تداخل دارویی:

از آنجا که مصرف همزمان «پروتومارین اینتِنسیو» با سایر محصولات درمانی آبزیان، ممکن است باعث کاهش تأثیر این دارو شود، توصیه می‌گردد از استفادهٔ همزمان آنها خودداری کنید. 

نحوهٔ مصرف: 

از آنجا که بی‌مهرگان نسبت به داروی  «پروتومارین اینتِنسیو» حساسند و نمی‌توانند آن را تحمل نمایند، هنگام استفاده از این دارو، باید مرجان‌ها و شقایق‌های دریایی را از آکواریوم خارج کرد.  قبل از مصرف، بطری را به خوبی تکان دهید.

روز اول:

 •  ابتدا لامپ‌های ماورای بنفش (UV) و پروتئین اسکیمرها را خاموش کنید و از غذا دادن به ماهی‌ها خودداری نمایید.
 • سپس فیلتر را از آکواریوم خارج کرده، در ظرف دیگری که محتوی آب است، قرار دهید تا به کار خود ادامه دهد؛ بدین ترتیب، باکتری‌های مفید داخل آن از بین نخواهند رفت. در طول مدتی که فیلتر در آکواریوم نیست، باید خودتان عمل تهویهٔ آب را انجام دهید؛ ولی اگر فکر  می‌کنید بدون فیلتر، هوارسانی به آب امکان پذیر نمی‌باشد، توصیه می‌کنیم ابتدا مقداری از آب آکواریوم را در ظرفی بریزید، مواد داخل فیلتر را در آن قرار داده، در محلی خنک نگهداری نمایید؛ سپس فیلتر فاقد مواد فیلتراسیون را در آکواریوم قرار دهید تا جریان کافی در آب ایجاد گردد و عمل تهویه انجام شود.
 • در این مرحله به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب آکواریوم، ۴۰ قطره ( تقریباً معادل ۲ میلی‌لیتر) از محلول «پروتومارین اینتِنسیو» را در آکواریوم بریزید.

روز دوم:

 • در این مرحله، نیازی به اضافه کردن محلول «پروتومارین اینتِنسیو» نیست و می‌توانید طبق روال عادی به ماهی‌ها غذا دهید.
 • سپس فیلتر را سرجایش بگذارید و لامپ‌های ماورای بنفش (UV) و پروتئین اسکیمرها را روشن کنید؛ اما چنانچه مواد فیلتراسیون را در ظرف جداگانه‌ ریخته‌اید، آب داخل این ظرف را در آکواریوم نریزید؛ بلکه فقط مواد فیلتر را با آب شور ولرم بشویید (این مواد را خیلی سطحی آبکشی کنید و از شستن طولانی مدت آنها بپرهیزید؛ چرا که این کار، باعث از بین رفتن باکتری‌های مفید داخل این مواد می‌شود.). سپس آنها را درون فیلتر قرار دهید.

روز سوم:

 •  مجدداً لامپ‌های ماورای بنفش (UV) و پروتئین اسکیمرها را خاموش کنید و از غذا دادن به ماهی‌ها خودداری نمایید. سپس فیلتر را از آکواریوم خارج کرده و در ظرف دیگری که محتوی آب است قرار دهید تا به کار خود ادامه دهد بدین ترتیب باکتری‌های مفید داخل آن از بین نخواهند رفت.
 • در طول مدتی که فیلتر در آکواریوم نیست، باید خودتان عمل تهویهٔ آب را انجام دهید؛ ولی اگر گمان می‌کنید بدون فیلتر، هوارسانی به آب امکان پذیر نیست، ابتدا مانند روز اول مقداری از آب آکواریوم را در ظرفی بریزید، مواد داخل فیلتر را در آن قرار داده، در محلی خنک نگهداری نمایید. سپس فیلتر فاقد مواد فیلتراسیون را در آکواریوم قرار دهید تا جریان کافی ایجاد گردد و عمل تهویه انجام گیرد.
 • در این مرحله به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب آکواریوم، ۲۰ قطره (تقریباً معادل یک میلی‌لیتر) از محلول «پروتومارین اینتِنسیو» را در آکواریوم بریزید.  

روز چهارم:

 •  در این مرحله نیازی به اضافه کردن محلول «پروتومارین اینتنسیو» نیست و می‌توانید طبق روال عادی به ماهی‌ها غذا دهید. لامپ‌های ماورای بنفش (UV) و پروتئین اسکیمرها را روشن کرده و فیلتر را سرجایش قرار دهید. چنانچه مواد فیلتراسیون را در ظرف جداگانه‌ای ریخته اید نباید آب محتوی این ظرف را در آکواریوم بریزید بلکه باید مواد فیلتر را با آب شور ولرم بشویید ( این مواد را خیلی سطحی آبکشی کنید و از شستن طولانی مدت آنها بپرهیزید زیرا این کار باعث از بین رفتن باکتری‌های مفید داخل این مواد  می‌شود.) سپس آنها را داخل فیلتر قرار دهید.

روز پنجم:

 •  مجدداً لامپ‌های ماورای بنفش (UV) و پروتئین اسکیمرها را خاموش کنید و از غذا دادن به ماهی‌ها خودداری نمایید. سپس فیلتر را از آکواریوم خارج کرده، در ظرف دیگری که محتوی آب است قرار دهید تا به کار خود ادامه دهد بدین ترتیب باکتری‌های مفید داخل آن از بین نخواهند رفت.
 • در طول مدتی که فیلتر در آکواریوم نیست، باید خودتان عمل تهویهٔ آب را انجام دهید؛ ولی اگر گمان می‌کنید بدون فیلتر، هوارسانی به آب امکان پذیر نیست، ابتدا باز هم مانند روز اول مقداری از آب آکواریوم را در ظرفی بریزید، مواد داخل فیلتر را در آن قرار داده، در محلی خنک نگهداری نمایید. سپس فیلتر فاقد مواد فیلتراسیون را در آکواریوم قرار دهید تا جریان کافی ایجاد گردد و عمل تهویه انجام گیرد.
 •  در این مرحله به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب آکواریوم، ۲۰ قطره (تقریباً معادل یک میلی‌لیتر) از محلول «پروتومارین اینتِنسیو» را در آکواریوم بریزید.  

روز ششم:

 •  در این مرحله نیازی به اضافه کردن محلول «پروتومارین اینتِنسیو» نیست و می‌توانید طبق روال عادی به ماهی‌ها غذا دهید. لامپ‌های ماورای بنفش (UV) و پروتئین اسکیمرها را روشن کرده، فیلتر را سرجایش قرار دهید.
 •  چنانچه مواد فیلتراسیون را در ظرف جداگانه‌ای ریخته‌اید، نباید آب داخل این ظرف را در آکواریوم بریزید؛ بلکه باید مواد فیلتر را با آب شور ولرم بشویید (این مواد را خیلی سطحی آبکشی کنید و از شستن طولانی مدت آنها بپرهیزید؛ زیرا این کار باعث از بین رفتن باکتری‌های مفید داخل این مواد می‌شود.). سپس آنها را درون فیلتر قرار دهید.

روز هفتم:

 • در این مرحله هم نیازی به استفاده از محلول «پروتومارین اینتنسیو» نیست و می‌توانید طبق روال عادی به ماهی‌ها غذا دهید.
 • ۳۰ درصد از آب آکواریوم را با آب شوری که از قبل آماده کرده‌اید، تعویض نمایید.

 

مصرف بیش از حد، بروز اختلال در روند درمان و قطع درمان: 

 • اگر دارو را بیش از حدی که گفته شد به آکواریوم اضافه کردید، باید نیمی از آب را با آب شوری که از قبل آماده کرده‌اید، تعویض نموده، سپس آب آکواریوم را به وسیلهٔ فیلتر حاوی کربن فعال تصفیه نمایید.
 • استفادهٔ همزمان از محلول «آکواویتال کاندیشنر»، نیز به دفع هرچه سریعتر مازاد دارو کمک می‌کند. چنانچه استعمال یک وعده دارو را فراموش کردید، به محض اینکه یادتان آمد باید آن مقدار را در آکواریوم بریزید و درمان را به همان ترتیب ذکر شده ادامه دهید.  

نوع و مقدارمواد تشکیل دهنده:

 • 20 mg of copper (II) sulfate Pentahydrate
 • 1 mg of tetramethyl-4,4-diamino-triphenyl-carbinol

عوارض جانبی:

تاکنون هیچ گونه عوارض جانبی مشاهده نشده است. در صورت رؤیت، خواهشمندیم با دامپزشک یا فروشندهٔ مربوطه مشورت نموده و ما را نیز مطلع نمایید.  

نکات ایمنی: 

 • از آنجا که بی‌مهرگان نسبت به «پروتومارین اینتِنسیو» حساسند، هنگام استفاده از این دارو، باید مرجان‌ها و شقایق‌های دریایی را از آکواریوم خارج کرد؛ اما اگر امکان این کار وجود ندارد، توصیه می‌کنیم برای درمان از «پروتومارین کُرال» که محلول ملایم‌تری است و به آنها صدمه نمی‌زند، استفاده کنید.
 • بهتر است همواره بطری را به طور مایل (زاویه‌دار) در دست بگیرید و در حالی که به ته آن ضربه می‌زنید، قطرات را به آب اضافه نمایید؛ زیرا بدین ترتیب شمارش تعداد قطرات به طور دقیق امکان پذیر خواهد بود.
 • در ضمن با تغییر زاویهٔ قرارگیری بطری، می‌توانید سرعت نزول قطرات را کنترل کنید.
 • ترکیبات فعال موجود در این دارو، باعث تغییر رنگ شدید آب می‌شوند که این مسئله پس از چند روز خود به خود برطرف می‌شود.
 • به تاریخ مصرف دارو توجه نمایید.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • دارو باید در بسته بندی و دور از نور و گرما نگهداری شود.
 • این دارو فقط برای درمان حیوانات کاربرد دارد.
 •  این دارو نباید در درمان حیواناتی که برای انسان، مصارف خوراکی دارند مورد استفاده قرار گیرد.

عمومی

20,100,1000 ml


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید