تصویر هدر صفحه داخلی
  • مولتی‌تستر  Aquarium Munster مدل «aquavital multitest 6in1»

Loading

مولتی‌تستر Aquarium Munster مدل «aquavital multitest 6in1»

مولتی‌تستر نواری کمیت‌های آب
کد محصول: MA-WQTP-AMAM61

 

  • تستر اسیدیته (pH)، سختی کربناتی (KH)، نیتریت (NO2)، نیترات (NO3) و کلسیم (Ca)

 

روش استفاده:

  • نوار تست را به مدت یک ثانیه در آب قرار دهید و خارج کنید.
  • آب باقیمانده روی نوار را بتکانید.
  • به مدت یک دقیقه صبر کنید و سپس نوار را با الگوی تست محصول (مندرج بر روی قوطی) مقایسه کنید.

 

مولتی‌تستر  Aquarium Munster مدل «aquavital multitest 6in1»

توجه:

  • به منظور حفظ عملکرد و دقت تست، از دست زدن به مناطق رنگی تست روی نوار خودداری کنید.
  • از آبکشی نوارها خودداری کنید.

 

نیتریت در غلظت‌های بالای ۲/۵ میلی‌گرم بر لیتر ﴿یا غلظت‌های کمتر، اما به مدت طولانی‌﴾ برای ماهی‌ها زیان‌آور است. نیترات در غلظت‌های بالاتر از ۱۰ میلی‌گرم بر لیتر برای بی‌مهرگان زیان‌آور است. در صورت بالا رفتن غلظت پارامترهای نامبرده، قسمتی از آب آکواریوم‌تان را سیفون کنید.

مقادیر ایده‌آل سختی کربناتی ﴿معروف به KH یا سختی حاصل از یون بی‌کربنات، که pH آب را تثبیت می‌کند﴾، بین ۸º dH تا ۱۰º dH است. 

گسترۀ pHای بین ۸/۲ تا ۸/۶ را همۀ گونه‌های آب شور تحمل می‌کنند؛ در حالی که pH ایده‌آل غالباً برای هر گونه، نسبت به گونۀ دیگر متفاوت است.


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید