دم شمشیری

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 گوپی دم شمشیری دوبل (نر)  Double Sword Tail Guppy-Male  Poecilia reticulata  گوپی دم شمشیری دوبل - نر (Double Sword Tail Guppy-Male)
 دم شمشیری آناناسی  Sword Tail Pineapple  Xiphophorous helleri  دم شمشیری آناناسی (Sword Tail Pineapple)
 دم شمشیری مشکی  Black Sword Tail  Xiphophorous helleri  دم شمشیری مشکی (Black Sword Tail)
 دم شمشیری نئون  Neon Sword Tail  Xiphophorous helleri  دم شمشیری نئون (Neon Sword Tail)
 دم شمشیری تاکسیدو طلایی  Gold Tuxedo Sword Tail  Xiphophorous helleri  دم شمشیری تاکسیدو طلایی (Gold Tuxedo Sword Tail)
 دم شمشیری پرتقالی    Marigold Sword Tail  Xiphophorous helleri  دم شمشیری پرتقالی (  Marigold Sword Tail)
 دم شمشیری قرمز  Red Swordtail  Xiphophorous helleri  دم شمشیری قرمز (Red Swordtail)
 دم شمشیری دوقلو پرتقالی Marrigold Twinbar Sword Tail  Xiphophorous helleri  دم شمشیری دوقلو پرتقالی ( Marrigold Twinbar Sword Tail)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.