شارک

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 شارک سیاه دم قرمز   Redtail Black Shark  Epalzeorhynchos bicolor  شارک سیاه دم قرمز ( Redtail Black Shark)
 شارک سیاه دم قرمز آلبینو  Albino Redtail Black Shark  Epalzeorhynchos bicolor  شارک سیاه دم قرمز آلبینو (Albino Redtail Black Shark)
 شارک رنگین کمانی آلبینو  Albino Rainbow Shark  Epalzeorhynchos frenatus  شارک رنگین کمانی آلبینو (Albino Rainbow Shark)
 شارک نقره ای  Silver Shark  Balantiocheilos melanopterus  شارک نقره ای (Silver Shark)
 شارک سیاه  Black Shark  Labeo chrysophekadion  Black Shark
 شارک طلایی  Golden Shark Leptobarbus hoevenii شارک طلایی (Golden Shark) 
 شارک تنه کوتاه باله بلند  Hi Fin Short Body Shark  Pangasius sanitwongsei  شارک تنه کوتاه باله بلند (Hi Fin Short Body Shark)
 شارک پارون  Paroon Shark  Pangasius sanitwongsei  شارک پارون (Paroon Shark)
شارک پنگوسی معمولی   Irridescent Shark  Pangasius hypophthaimus  شارک پنگوسی معمولی( Irridescent Shark)
شارک پنگوسی باله بلند  Hi Fin Irridescent Shark  Pangasius sutchi  شارک پنگوسی باله بلند (Hi Fin Irridescent Shark)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.