پلاتی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 پلاتی واریاتوس غروب  Sunset Variatus  Xiphophorous variatus پلاتی واریاتوس غروب (Sunset Variatus) 
 پلاتی واریاتوس باله بلند   Hifin Variatus  Xiphophorous variatus  پلاتی واریاتوس باله بلند ( Hifin Variatus)
 پلاتی تابشی  Platy Sunburst  Xiphophorous maculatus  پلاتی تابشی (Platy Sunburst)
 پلاتی وگ قرمز  Platy Red Wag  Xiphophorous maculatus  پلاتی وگ قرمز (Platy Red Wag)
 پلاتی فلفلی - نمکی  Platy Salt & Pepper  Xiphophorous maculatus  پلاتی فلفلی - نمکی (Platy Salt&Pepper)
 پلاتی میکی موس  Platy Micky Mouse  Xiphophorous maculatus  پلاتی میکی موس (Platy Micky Mouse)
 پلاتی خال آبی  Platy Blue spot  Xiphophorous maculatus  پلاتی خال آبی (Platy Blue spot)
 تترا نئون  Neon Tetra  Puracheirodon innesi  تترا نئون (Neon Tetra)
 پلاتی طلوع آفتاب   Platy Dawn Blue  Xiphophorous maculatus  پلاتی طلوع آفتاب ( Platy Dawn Blue)
 پلاتی قرمز  Platy Red  Xiphophorous maculatus  پلاتی قرمز (Platy Red)
 پلاتی تاکسیدو   Platy Tuxedo  Xiphophorous maculatus  پلاتی تاکسیدو ( Platy Tuxedo)
 پلاتی تاکسیدو قرمز  Platy Red Tuxedo  Xiphophorous maculatus  پلاتی تاکسیدو قرمز (Platy Red Tuxedo)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.