سایر بی مهرگان

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 خرچنگ تایلندی  Thai Crab  Cardiosoma camifax  خرچنگ تایلندی (Thai Crab)
 خرچنگ فیولدِر  Fioldler Crab  Vcd vocans  خرچنگ فیولدِر (Fioldler Crab)
 خرچنگ رگال  Regal Crab (Thaiphusa sirikit(naiyanetr'19  میگو چوبی (Regal Crab)
خرچنگ رنگی تایلندی  Thai Colored Crab  Cardiosoma camifax  خرچنگ رنگی تایلندی (Thai Colored Crab)
 صدف آب شیرین  Fresh Waterclam  Anodonta  صدف آب شیرین (Fresh Waterclam)
 لاک پشت سبز  Green Turtles  Psucoemys scippa elegance  لاک پشت سبز (Green Turtles)
 لابستر وحشی Fresh  Water Lobster-Wild  Macrobrachium sp  لابستر وحشی (Fresh  Water Lobster Wild)
 میگو غول پیکر  Giant Freshwater Prawn  Macrobrachium rosenbergii  میگو غول پیکر (Giant Freshwater Prawn)
 میگو چوبی  Wooden Shrimp  Atya sp  میگو چوبی (Wooden Shrimp)
میگو شبح   Ghost Shrimp   میگو شبح (  Ghost Shrimp)
 ناخدا گِلی  Mudskippers  Periophthalmus cheysospilos  ناخدا گِلی (Mudskippers)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.