سایر ماهی ها

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 نانوس ناندوس   Nandus Nandus  Nandus nebulosus  نانوس ناندوس ( Nandus Nandus)
 سر ماری  Snake Head Fish  Channa micropeltes  سر ماری (Snake Head Fish)
 تک زبانی فلس ریز  Smllscale Tounguesole  Cynoglossus microlepis  تک زبانی فلس ریز (Smllscale Tounguesole)
 پنچاکس آبی   Blue Panchax  Aplocheilus panchax  پنچاکس آبی ( Blue Panchax)
 سفره ماهی   Freshwater Stingray  Himantura chaophraya  سفره ماهی ( Freshwater Stingray)
 سفره ماهی قهوه ای   Brown Stringray  Dasyatis imbricatus  سفره ماهی قهوه ای ( Brown Stringray)
 سوسمار ماهی    Lizard Fish  Homaloptera zollingeri  سوسمار ماهی (  Lizard Fish)
 باله قیطانی بهشت برین  Super Paradise Threadfin  Polynemus multifilis  باله قیطانی بهشت برین (Super Paradise Threadfin)
 پاکو قرمز   Red Pacu  Colossoma sp  پاکو قرمز ( Red Pacu)
 منقار نصفه  Half Beak  Dermogenys pusillus  منقار نصفه (Half Beak)
 ماهی ببری اصیل  Genuine Tiger Fish  Datnioides microlepis  ماهی ببری اصیل (Genuine Tiger Fish)
 ببر ماهی معمولی  Common Tiger Fish  Coius undecimradiatus  ماهی ببری معمولی (Common Tiger Fish)
 شیطان سبز   Green Terror  Aequidens rivulatus  شیطان سبز ( Green Terror)
 اوراتوس   Auratus  Melanochromis auratus

 اوراتوس (Auratus)

 لوچ شنی گوره خری دم قرمز  Redtail Zebra Sand Loach (Schistura mahnerti ( Burmese  لوچ شنی گوره خری دم قرمز (Redtail Zebra Sand Loach)
 پرت قرمز  Red parrot  Hybnd  پرت قرمز (Red parrot)
 شبح سیاه  Black Ghost  Aptercnolus albifrons  شبح سیاه (Black Ghost)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.