مولی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 مولی دم چنگی سیاه   Black Molly Lyretail  Poecilia shpenops  مولی دم چنگی سیاه ( Black Molly Lyretail)
 مولی بالن کالیکو  Calico Balloon  Poecilia shpenops  مولی بالن کالیکو (Calico Balloon)
مولی مشکی  Black Molly  Poecilia sphenops  مولی مشکی (Black Molly)
 مولی خاک طلا زرد (نر)  Golddust molly (yellow) male  Poecilia shpenops  مولی خاک طلا زرد - نر (Golddust molly (yellow) male)
 مولی باله بادبانی غروب  Sunset sailfin molly  Poecilia sphenops  مولی باله بادبانی غروب (Sunset sailfin molly)
 مولی نقره ای  Silver Molly  Poecilia shpenops  مولی نقره ای (Silver Molly)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.