کریدوراس

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 کوریدوراس سبز  Green Corydoras  Corydoras aeneus  کوریدوراس سبز (Green Corydoras)
 کوریدوراس آلبینو  Albino Corydoras  Corydoras aeneus  کوریدوراس آلبینو (Albino Corydoras)
 کوریدوراس پالیتوس Corydoras Palcatus  Corydoras aeneus  کوریدوراس پالیتوس (Corydoras Palcatus)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.