گورامی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 گورامی کروکینگ رنگی  Color Croaking Gourami Trichopsis pumila گورامی کروکینگ رنگی (Color Croaking Gourami) 
 گورامی کروکینگ    Croaking Gourami  Trichopsis vittatus  گورامی کروکینگ (  Croaking Gourami)
 گورامی مرواریدی  Pearl Gouramy  Trichogaster leeri  گورامی مرواریدی (Pearl Gouramy)
 گورامی آبی  Blue Gourami  Trichogaster trichopterus  گورامی آبی (Blue Gourami)
 گورامی طلایی  Golden Gourami  Trichogaster  trichoterus  گورامی طلایی (Golden Gourami)
 کورامی دوخال  Two Spot Gourami  Trichogaster trichopterus  (Two Spot Gourami )
 گورامی مهتاب  Moonlight Gourami Trichogaster microlepis  گورامی مهتاب (Moonlight Gourami)
 گورامی بوسنده صورتی Pink Kissing Gourami  Helostoma temmincki  گورامی بوسنده صورتی (  Pink Kissing Gourami)
 گورامی   Gourami  Osphronemus gourami  گورامی ( Gourami)
گورامی طلایی عسلی Gold Honey Gourami Osphronema gourami

گورامی طلایی عسلی (Gold Honey Gourami)

گورامی کوتوله قرمز Dwart Gourami Red Colisa lalia گورامی کوتوله قرمز (Dwart Gourami Red)
گورامی کوتوله آبی Dwarf Gourami Blue Colisa lalia گورامی کوتوله آبی (Dwarf Gourami Blue)
گورامی عسلی قرمز Red Honey Gourami Colisa lalia گورامی عسلی قرمز (Red Honey Gourami)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.