گلدفیش

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 گلدفیش کله شیری  Red Lion Head Ranchu  Carassius auratus  گلدفیش کله شیری (Red Lion Head Ranchu)
 گلدفیش دم بادبزنی قرمز   Red Fantail  Carassius auratus  گلدفیش دم بادبزنی قرمز ( Red Fantail)
گلدفیش کله شیری رِنچو سفید و قرمز Red & White Runchu Lion Head Carassius auratus گلدفیش کله شیری رِنچو سفید و قرمز (Red & White Runchu Lion Head)
گلدفیش مرواریدی کالیکو Calico Pearl Carassius auratus گلدفیش مرواریدی کالیکو (Calico Pearl)
گلدفیش دم بادبزنی کالیکو  Calico Fantail  Carassius auratus  گلدفیش دم بادبزنی کالیکو (Calico Fantail)
 گلدفیش دم بادبزنی سفید و قرمز  Red & White Fantail  Carassius auratus  گلدفیش دم بادبزنی سفید و قرمز (Red & White Fantail)
گلد فیش ستاره دنباله دار سفید و قرمز دم بلند  Longtail Red & White Comet  Carassius auratus  گلد فیش ستاره دنباله دار سفید و قرمز دم بلند (Longtail Red & White Comet )
 گلد فیش ستاره دنباله دار کالیکو دم بلند  Longtail Calico Comet  Carassius auratus  گلد فیش ستاره دنباله دار کالیکو دم بلند (Longtail Calico Comet)
 گلدفیش سر ژله ای کالیکو  Calico Jelly head goldfish  Carassius auratus  گلدفیش سر ژله ای کالیکو (Calico Jelly head goldfish)
گلدفیش سر ژله ای قرمز و مشکی  Black&Red Jelly head goldfish Carassius auratus گلدفیش سر ژله ای قرمز و مشکی ( Black&Red Jelly head goldfish)
گلد فیش ستاره دنباله دار  و قرمز دم بلند Longtail Red Comet Carassius auratus گلد فیش ستاره دنباله دار  و قرمز دم بلند (Longtail Red Comet)
گلدفیش اوراندای کلاه قرمز Red Capped Oranda Carassius auratus گلدفیش اوراندای کلاه قرمز (Red Capped Oranda)
گلدفیش سر ژله ای سفید و قرمز Red & white Jelly head goldfish Carassius auratus گلدفیش سر ژله ای سفید و قرمز (Red & white Jelly head goldfish)
گلد فیش ستاره دنباله دار سفید مشکی دم بلند Longtail Black & White Comet Carassius auratus (Longtail Black & White Comet)
 گلدفیش دم بادبزنی سیاه و قرمز  Red & Black Fantail  Carassius auratus  گلدفیش دم بادبزنی سیاه و قرمز (Red & Black Fantail)
1 2
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.