دیسکاس

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 دیسکاس اژدهای طلایی  Golden Dragon Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس اژدهای طلایی (Golden Dragon Discus)
 دیسکاس پوست ماری قرمز  Red Snake Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس پوست ماری قرمز (Red Snake Discus)
 دیسکاس خون کبوتری رویال  Royal Pigeon Blood Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خون کبوتری رویال (Royal Pigeon Blood Discus)
 دیسکاس آبی رویال متالیک   Metallic Royal Blue Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس آبی رویال متالیک ( Metallic Royal Blue Discus)
 دیسکاس کبود آبی    Blue Saphire Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس کبود آبی (  Blue Saphire Discus)
 دیسکاس الماس آبی توربو  Turbo Blue Diamond Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس الماس آبی توربو (Turbo Blue Diamond Discus)
 دیسکاس مرواریدی دیلایت  Delight Pearl Scale Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس مرواریدی دیلایت (  Delight Pearl Scale Discus)
 دیسکاس نارنجی خال قرمز  Red Spotted Orange P. Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس نارنجی خال قرمز ( Red Spotted Orange P. Discus)
 دیسکاس قهوه ای کبوتر نارنجی  Orange Pigeon Brown Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قهوه ای کبوتر نارنجی (Orange Pigeon Brown Discus)
 دیسکاس خون کبوتری لاجوردی  Cobalt Pigeon Blood Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خون کبوتری لاجوردی (Cobalt Pigeon Blood Discus)
 دیسکاس پوست ماری    Snake Skin Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس پوست ماری (  Snake Skin Discus)
 دیسکاس رنگین کمان طلایی  Golden Rainbow Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس رنگین کمان طلایی (Golden Rainbow Discus)
 دیسکاس آبی فیروزه ای     Red Marlboro Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قرمز ماربورو (  Red Marlboro Discus)
 دیسکاس  فیروزه ای الماس آبی  Blue Diamond Turq. Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس  فیروزه ای الماس آبی (Blue Diamond Turq. Discus)
 دیسکاس  فیروزه ای آبی برلیان  Brilliant Blue Turq. Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس  فیروزه ای آبی برلیان (Brilliant Blue Turq. Discus)
 دیسکاس  فیروزه ای آبی نئون  Neon Blue Turquoise Discus  Symphysodon aequifasciata  Neon Blue Turquoise Discus
 دیسکاس رویال خال قرمز  Red Spotted Royal B Disc  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس رویال خال قرمز (  Red Spotted Royal B Disc)
دیسکاس آبی برلیان (تنه بلند) HiBody Brilliant Blue Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس آبی رویال ( HiBody Brilliant Blue Discus)
 دیسکاس عقاب قرمز جدید   New Red Eagle Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس عقاب قرمز جدید ( New Red Eagle Discus)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.