دیسکاس

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 دیسکاس معمولی  Regular Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس معمولی (Regular Discus)
 دیسکاس فیروزه ای آبی Blue Turquoise Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس فیروزه ای آبی (  Blue Turquoise Discus)
 دیسکاس قهواه ای طلایی Golden Brown Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قهواه ای طلایی ( Golden Brown Discus)
 دیسکاس قهوه ای آبی  Blue Brown Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قهوه ای آبی (Blue Brown Discus)
 دیسکاس قهوه ای سبز  Green Brown Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قهوه ای سبز (Green Brown Discus)
 دیسکاس قهو ه ای قرمز   Red Brown Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قهو ه ای قرمز ( Red Brown Discus)
 دیسکاس قرمز سوپر  Super Red Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قرمز سوپر (Super Red Discus)
 دیسکاس خون کبوتری  Pigeon Blood Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خون کبوتری (Pigeon Blood Discus)
 دیسکاس خون کبوتری سوپر Spr Pigeon Blood Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خون کبوتری سوپر ( Spr Pigeon Blood Discus)
 دیسکاس آبی رویال قرمز  Red Royal Blue Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس آبی رویال قرمز (  Red Royal Blue Discus)
 دیسکاس خون کبوتری طلایی    Golden Pigeon Blood Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خون کبوتری طلایی (Golden Pigeon Blood Discus)
 دیسکاس آبی رویال سوپر   Spr Royal Blue Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس آبی رویال سوپر ( Spr Royal Blue Discus)
 دیسکاس آبی رویال    Royal Blue Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس آبی رویال (  Royal Blue Discus)
 دیسکاس آبی لاجوردی باله بلند  Hi Fin Cobalt Blue Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس آبی لاجوردی باله بلند (Hi Fin Cobalt Blue Discus)
 دیسکاس لاجوردی ارغوانی    Purple Cobalt Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس لاجوردی ارغوانی (  Purple Cobalt Discus)
 دیسکاس خال دار قرمز باله بلند   Hi Fin Red Spotted Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خال دار قرمز باله بلند ( Hi Fin Red Spotted Discus)
 دیسکاس  رویال قرمز یاقوتی  Ruby Red Royal Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس  رویال قرمز یاقوتی (Ruby Red Royal Discus)
 دیسکاس مرواریدی درخشنده    Glowlite Pearl Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس مرواریدی درخشنده (  Glowlite Pearl Discus)
 دیسکاس فیروزه ای آبی لاجوردی  Cobalt Blue Turquoise Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس فیروزه ای آبی لاجوردی (Cobalt Blue Turquoise Discus)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.