سیچلاید

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 سیچلاید مالاوی طلایی   Golden Malawi  Aulonocara sp  سیچلاید مالاوی طلایی ( Golden Malawi)
 سیچلاید طاووس OB  OB Peacock  Aulonocara sp  سیچلاید طاووس (OB Peacock)
سیچلاید اولونوکارای سر سولفوری Sulfurhead Aulonocara Aulonocara maylandi  سیچلاید اولونوکارای سر سولفوری (Sulfurhead Aulonocara)
 سیچلاید جاکوب فِریبِرگی قرمز  Red Jacobfreibergi Aulonocara jacobfreibergi  سیچلاید جاکوب فِریبِرگی قرمز (Red Jacobfreibergi)
 سیچلاید رگال زرد جدید  New Yellow Regal  Aulonocara beanschi  New Yellow Regal
 سیچلاید طاووس پهلو قرمز Red-Sided Peacock  Aulonocara hasbeanschi  سیچلاید طاووس پهلو قرمز (Red-Sided Peacock)
 سیچلاید جاکوب فِریبِرگی زرد  Yellow Jacobfreibergi  Aulonocara beanschi  سیچلاید جاکوب فِریبِرگی زرد (Yellow Jacobfreibergi)
 سیچلاید دهان آتشین  Firemouth Cichlid  Cichlasoma meeki  سیچلاید دهان آتشین (Firemouth Cichlid)
 سیچلاید سِوِرُم  Severum  Cichlasoma severum  سیچلاید سِوِرُم (Severum)
 سیچلاید سالوینی هریکتیس Herichthys Salvinii  Cichlasoma salvinii  سیچلاید سا لوینی  هریکتیس (Herichthys Salvinii)
 تگزاس قرمز سوپر Super Red Texas  Cichlasoma carpinte تگزاس قرمز سوپر ( Super Red Texas)
 سیچلاید فِرانتوزا   Frontosa  Cyphotilapia frontoas  سیچلاید فِرانتوزا ( Frontosa)
 سیچلاید کمر مشکی  Black Belt Cichlid  Cichlasoma maculatus  سیچلاید کمر مشکی (Black Belt Cichlid)
 سیچلاید مرواریدی  Pearlscale Cichlid  Cichlasoma carpintae  سیچلاید مرواریدی (Pearlscale Cichlid)
 شیطان قرمز   Red Devil  Cichlasoma critinellum  سیچلاید تری ماکالاتوس طلایی (Golden Trimaculatus)
 سیچلاید تری ماکالاتوس طلایی  Golden Trimaculatus  Cichlasoma trimaculatus  شیطان قرمز ( Red Devil)
 سیچلاید فلاورهورن  Flower Horn  Cichlasoma trimaculatus  سیچلاید فلاورهورن (Flower Horn)
 سیچلاید سه خال Three-Spot Cichlid  Cichlasoma trimaculatus  سیچلاید سه خال (Three-Spot Cichlid)
 سیچلاید تالموس اوراف Uroph thalmus  Cichlasoma urophthalmus  سیچلاید تالموس اوراف (Uroph thalmus)
 سیچلاید ماناگواِنس  Managuense  Cichlasoma managuense  سیچلاید ماناگواِنس (Managuense)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.