کارپ

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 کارپ هاوپالا  Hampala Carp Hampala macrolepidota  کارپ هاوپالا (Hampala Carp)
 کارپ دلفین  Dolphin Carp  Bangana behri  کارپ دلفین (Dolphin Carp)
 کارپ جولین   Jullien Carp  Probarbus jullieni  کارپ جولین ( Jullien Carp)
 کارپ کوهی طلایی  Golden Mountain Carp  Tor soro  کارپ کوهی طلایی (Golden Mountain Carp)
 کارپ غول پیکر سیامی  Siamese Giant Carp  Catlocapio siamensis  کارپ غول پیکر سیامی (Siamese Giant Carp)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.