بوتیا

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 بوتیا ببری  Tiger Botia  Botia beauforti  بوتیا ببری (Tiger Botia)
 بوتیا نقره ای Silver Botia  Botia hymenophysa  بوتیا نقره ای ( Silver Botia)
 بوتیا پلنگی  Leopard Botia  Botia lohachata  بوتیا پلنگی (Leopard Botia)
 بوتیا دُم زرد  Yellow Tail Botia  Botia modesta  بوتیا دُم قرمز (Redtail Botia)
 بوتیا دُم قرمز  Redtail Botia  Botia eos  بوتیا دُم زرد (Yellow Tail Botia)
 بوتیا خال دار  Spotted Botia  Botia beauforti  بوتیا خال دار (Spotted Botia)
 بوتیا اسکانک   Skunk Botia  Botia morleti  بوتیا اسکانک (Skunk Botia)
 بوتیا لوچ بنگال  Bengal Loach  Botia dario  بوتیا لوچ بنگال (Bengal Loach)
 بوتیا دلقک   Clown Botia    بوتیا دلقک ( Clown Botia)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.