جنگجو

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 جنگجوی دم تاجی(نر)   Male Crown Tail Betta  Betta splendens جنگجوی دم تاجی - نر( Male Crown Tail Betta) 
 جنگجوی دم کوتاه (نر)  Male Short tail Betta  Betta splendens  جنگجوی دم کوتاه - نر (Male Short tail Betta)
 جنگجوی دم بلند(ماده) Female Long Tail Betta  Betta splendens  جنگجوی دم بلند - ماده ( Female Long Tail Betta)
 جنگجوی دو دم (نر)  Male Doubletail Betta  Betta splendens  جنگجوی دودم - نر (  Male Doubletail Betta)
 جنگجوی دم هلالی(نر)  Male Half Moon Betta  Betta splendens  جنگجوی دم هلالی - نر (Male Half Moon Betta)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.