بارب

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 بارب حلب  Tinfoil Barb  Puntius schwanenfeldii  بارب حلب (Tinfoil Barb)
 بارب حلب شیشه ای  Glass Tinfoil Barb Barcode schwanenfeldii  بارب حلب شیشه ای (Glass Tinfoil Barb)
 بارب پرنده  Flying Barb  Esomus meteailcus  بارب پرنده (Flying Barb)
 بارب اسنپر  T-Barb Spanner Barb  Barbodes lateristriga  بارب اسنپر (T-Barb Spanner Barb)
 بارب خال چشمی  Eye Spotted Barb  Hampala dispar  بارب خال چشمی (Eye Spotted Barb)
 بارب حلب دُم زرد  yellow tail Tinfoil Barb  Barcode wetmorei  بارب حلب دُم زرد (yellow tail Tinfoil Barb)
 بارب حلب دُم قرمز  Redtail Tinfoil Barb  Barcode altus  بارب حلب دُم قرمز (Redtail Tinfoil Barb)
 رزی بارب باله بلند   Long Fin Rosy Barb  Puntius conchonius  Long Fin Rosy Barb
 رزی بارب  Rosy Barb  Puntius conchonius  رزی بارب (Rosy Barb)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.