لب شیرین

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 لب شیرین غول پیکر (نابالغ)  Giant Sweetlips Juvenile (Plectorhinchus diagrammus (j  لب شیرین غول پیکر - نابالغ(Giant Sweetlips Juvenile)
 لب شیرین دلقک (نابالغ)  Harlequin Sweetlips Juvenile (Plectorhinchus chaetodonoides (j  لب شیرین دلقک - نابالغ (Harlequin Sweetlips Juvenile)
 لب شیرین نوار نقره ای (نابالغ)  Silver-Banded Sweetlips Juvenile (Plectorhinchus albovittatus (j  لب شیرین نوار نقره ای - نابالغ (Silver-Banded Sweetlips Juvenile)
لب شیرین راه راه (نابالغ)  Lined Sweetlips Juvenile (Plectorhinchus lineatus (j  لب شیرین راه راه - نابالغ (Lined Sweetlips Juvenile)
 لب شیرین مشرقی (نابالغ) Oriental Sweetlips Juvenile (Plectorhinchus orientalis (j  لب شیرین مشرقی - نابالغ(Oriental Sweetlips Juvenile)
 لب شیرین رنگ شده (نابالغ)  Painted Sweetlips Juvenile (Plectorhinchus pictus (j  لب شیرین رنگ شده - نابالغ(Painted Sweetlips Juvenile)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.