سرباز ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 سرباز ماهی آجری  Brick Soldierfish  Myripristis amaena  سرباز ماهی آجری (Brick Soldierfish)
 سنجاب ماهی سه خال  Threespot Squirrelfish  Sargocentron cornutum  سنجاب ماهی سه خال (Threespot Squirrelfish)
 چشم درشت  Common Bigeyes  Priacanthus sp  چشم درشت (Common Bigeyes)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.