سفره ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
سفره ماهی دُم روبانی خال آبی (نر)  Blue-spotted Ribbontail Ray Male (Taeniura lymma(m  سفره ماهی دُم روبانی خال آبی-نر (Blue-spotted Ribbontail Ray Male)
 سفره ماهی قهوه ای  Brown Common Sting Ray  Dasyatis benetti  سفره ماهی قهوه ای (Brown Common Sting Ray)
 سفره ماهی مربع خال آبی  Blue-spotted Square Sting Ray  Dasyatis kuhlii  (Blue-spotted Square Sting Ray )
 سفره ماهی دُم گاوی  Cowtail Sting Ray  Dasyatis sephen  سفره ماهی دُم گاوی (Cowtail Sting Ray)
 سفره ماهی تندروی مانگرو  Mangrove Whip Ray  Himantura granulata  سفره ماهی تندروی مانگرو (Mangrove Whip Ray)
 سفره ماهی تندروی جِنکِین  Jenkin's Whip Ray  Himantura jenkinsii

سفره ماهی تندروی جِنکِین (Jenkins Whip Ray)

 سفره ماهی عقابی خال سفید  White-spotted Eagle Ray  Aetobatus narinari  سفره ماهی عقابی خال سفید (White-spotted Eagle Ray)
 سفره ماهی تنبل اندونزیایی  Indonesian Numbfish Ray  Narcine sp  سفره ماهی تنبل اندونزیایی (Indonesian Numbfish Ray)
 سفره ماهی دماغ پارویی خال سفید  White-spotted Shovelnose Ray    سفره ماهی دماغ پارویی خال سفید (White-spotted Shovelnose Ray)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.