صابون ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 صابون ماهی دو خط  Two-Banded Soapfish  Diploprion bifasciatum  صابون ماهی دو خط (Two-Banded Soapfish)
 صابون ماهی 6 خط  Sixstripe Soapfish  Grammistes sexlineatus  صابون ماهی 6 خط (Sixstripe Soapfish)
 صابون ماهی دلقک  Clown Soapfish  Pogonoperca punctata  صابون ماهی دلقک (Clown Soapfish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.