خرگوش ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 خرگوش ماهی خال سفید  Write-Spotted Rabbitfish  Siganus canaliculatus  خرگوش ماهی خال سفید (Write-Spotted Rabbitfish)
 خرگوش ماهی خال آبی  Bluespoted Rabbitfish  Siganus corallinus  خرگوش ماهی خال آبی (Bluespoted Rabbitfish)
 خرگوش ماهی خال زرد  Yellow-Blotch Rabbitfish  Siganus guttatus  خرگوش ماهی خال زرد (Yellow-Blotch Rabbitfish)
 خرگوش ماهی آندامان  Andaman Rabbitfish  Siganus (Lo) magnifica  خرگوش ماهی آندامان (Andaman Rabbitfish)
 خرگوش ماهی دکوری  Decorated Rabbitfish  Siganus puellus  خرگوش ماهی دکوری (Decorated Rabbitfish)
 خرگوش ماهی دو خط  Double-Barred Rabbitfish  Siganus virgatus  خرگوش ماهی دو خط (Double-Barred Rabbitfish)
 خرگوش ماهی صورت روباهی  Foxface Rabbitfish  Siganus (Lo) vulpinus  خرگوش ماهی صورت روباهی (Foxface Rabbitfish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.