لوله ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 ترومپت ماهی زرد  Yellow Trumpetfish - Rare colour  Aulostomus chinensis - Yellow  ترومپت ماهی زرد (Yellow Trumpetfish )
 ترومپت ماهی  Trumpetfish  Aulostomus chinensis  ترومپت ماهی (Trumpetfish)
 شیپور ماهی  Cornetfish  Fistularia commersonii  شیپور ماهی (Cornetfish)
 لوله ماهی راه راه  Banded Pipefish  Corythoichthys amplexus  لوله ماهی راه راه (Banded Pipefish)
 لوله ماهی ریف تاپ  Reef-top Pipefish  Corythoichthys haematopterus  لوله ماهی ریف تاپ (Reef-top Pipefish)
 لوله ماهی خال زرد  Yellow-spotted Pipefish  Corythoichthys polynotatus/C.excitu  لوله ماهی خال زرد (Yellow-spotted Pipefish)
 لوله ماهی مو قرمز  Red Hair Pipefish  Halicampus dunckeri  لوله ماهی مو قرمز (Red Hair Pipefish)
 لوله ماهی دماغ خاردار  Spiny-Nosed Pipefish  Halicampus spinirostris  لوله ماهی دماغ خاردار (Spiny-Nosed Pipefish)
 لوله ماهی خال آبی  Blue Speckled Pipefish  Hippichthys cyanospilos  لوله ماهی خال آبی (Blue Speckled Pipefish)
 لوله ماهی آرایشگر  Cleaner Pipefish  Doryrhamphus janssi  لوله ماهی آرایشگر (Cleaner Pipefish)
 لوله ماهی نوار آبی (اقیانوس آرام)  Pacific Blue-stripe Pipefish  Doryrhamphus melanopleura  لوله ماهی نوار آبی (Pacific Blue-stripe Pipefish)
 لوله ماهی نوار پهن  Broad-banded Pipefish  Dunckerocampus boylei  لوله ماهی نوار پهن (Broad-banded Pipefish)
 لوله ماهی نواری  Banded Pipefish  Dunckerocampus dactyliophorus  لوله ماهی نواری (Banded Pipefish)
 لوله ماهی نوار قرمز  Red Banded Pipefish  Dunckerocampus multiannulatus  لوله ماهی نوار قرمز (Red Banded Pipefish)
 لوله ماهی نوار زرد  Yellow Banded Pipefish  Dunckerocampus pessuliferus  لوله ماهی نوار زرد (Yellow Banded Pipefish)
 لوله ماهی اَندرسون  Anderson's Pipefish  Micrognathus andersonii  لوله ماهی اَندرسون (Andersons Pipefish)
 لوله ماهی اَلی گِیتور  Syngnathoides biaculeatus  Syngnathoides biaculeatus  لوله ماهی اَلی گیتور (Syngnathoides biaculeatus)
 لوله ماهی قارچی  Mushroom Pipefish  Siokunichthys nigrolineatus  لوله ماهی قارچی (Mushroom Pipefish)
 لوله ماهی عصایی خمیده  Bend Stick Pipefish  Trachyrhamphus bicoarctatus  لوله ماهی عصایی خمیده (Bend Stick Pipefish)
 لوله ماهی عصایی صاف  Straight Stick Pipefish  Trachyrhamphus longirostris  لوله ماهی عصایی صاف (Straight Stick Pipefish)
 میگو ماهی  Common Shrimpfish  Aeoliscus strigatus  میگو ماهی (Common Shrimpfish)
 اژدها ماهی کوچولو  Little dragonfish  Eurypegasus draconis  اژدها ماهی کوچولو (Little dragonfish)
 بید دریایی قلمی  Slender Seamoth  Pegasus volitans  بید دریایی قلمی (Slender Seamoth)
 کلینگ ماهی نوار ارغوانی  Purplestripe Clingfish  Diademichthys lineatus  کلینگ ماهی نوار ارغوانی (Purplestripe Clingfish)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.