پروانه ماهی

نام فارسی   نام عمومی  نام علمی  
 پروانه منقار دار  Long-Nosed Butterflyfish  Forcipiger flavissimus  Long Nosed Butterfly fish
 پروانه هرمی  Pyramid Butterflyfish Hemitaurichthys polylepis  Pyramid Butterflyfish
 پروانه سفید - قهوه ای  Brown-And-White Butterflyfish  Hemitaurichthys zoster  Brown-And-White Butterflyfish
 پروانه بانتایان  Bantayan Butterflyfish  Chaetodon adiergastos  Bantayan Butterflyfish
 پروانه سیاه نقره ای  Silver And Black Butterflyfish  Chaetodon argentatus  Silver And Black Butterflyfish
 پروانه باله قیطانی  Threadfin Butterflyfish Chaetodon auriga  Threadfin Butterflyfish
 پروانه بارُنس  Baroness Butterflyfish  Chaetodon baronessa  Baroness Butterflyfish
 پروانه بنت  Bennett'S Butterflyfish  Chaetodon bennetti  Bennett Butterflyfish
 پروانه حصاردار  Burges's Butterflyfish  Chaetodon burgessi  Burges Butterflyfish
 پروانه لیمویی  Citron Butterflyfish  Chaetodon citrinellus  Citron Butterflyfish
 پروانه دُم قرمز  Red-Tailed Butterflyfish  Chaetodon collare  Red-Tailed Butterflyfish
 پروانه داسی  Sickle Butterflyfish  Chaetodon falcula  Sickle Butterflyfish
 پروانه گوانتر  Guenther's Butterflyfish  Chaetodon guentheri  Chaetodon guentheri
 پروانه فلفلی  Peppered Butterflyfish  Chaetodon guttatissimus  Chaetodon guttatissimus
 پروانه کِلین  Klein's Butterflyfish  Chaetodon kleini  Chaetodon kleini
 پروانه خطی Lined Butterflyfish Chaetodon lineolatus  Chaetodon lineolatus
 پروانه باله قرمز  Redfin Butterflyfish  Chaetodon lunulatus  Chaetodon lunulatus
 پروانه سیاه پشت  Black Back Butterflyfish  Chaetodon melannotus  Chaetodon melannotus
 پروانه مِیِر  Meyer's Butterflyfish  Chaetodon meyeri  Chaetodon meyeri
 پروانه دُم خالدار  Spot-Tail Butterflyfish  Chaetodon ocellicaudus  Chaetodon ocellicaudus
 پروانه 8 نواری  Eight-Stripe Butterflyfish  Chaetodon octofasciatus  Chaetodon octofasciatus
 پروانه آراسته  Ornate Butterflyfish  Chaetodon ornatissimus  Chaetodon ornatissimus
 پروانه خط دار قلابی  False Line Butterflyfish  Chaetodon oxycephalus  Chaetodon oxycephalus
 پروانه خال آبی  Blue-Blotched Butterflyfish  Chaetodon plebeius  Chaetodon plebeius
 پروانه خال نواری  Spot-Band Butterflyfish  Chaetodon punctatofasciatus  Chaetodon punctatofasciatus
 پروانه رافل  Raffle'S Butterflyfish  Chaetodon rafflesi  Chaetodon rafflesi
 پروانه زره پوش  Mailed Butterflyfish Chaetodon reticulatus  Chaetodon reticulatus 
 پروانه مهتابی  Moon Butterflyfish  Chaetodon selene  Chaetodon selene
 پروانه دکوری  Decorated Butterflyfish  Chaetodon semeion  Chaetodon semeion
 پروانه آیینه ای  Mirror Butterflyfish  Chaetodon speculum  Chaetodon speculum
 پروانه مثلثی  Triangle Butterflyfish  Chaetodon triangulum  Chaetodon triangulum
 پروانه دستکش  Chevron Butterflyfish  Chaetodon trifascialis  Chaetodon trifascialis
 پروانه هندوانه ای  Melon Butterflyfish  Chaetodon trifasciatus  Chaetodon trifasciatus
 پروانه زینی  Saddled Butterflyfish  Chaetodon ulietensis  Chaetodon ulietensis
 پروانه دستکش فیلیپینی  Philippine Chevron Butterflyfish  Chaetodon xanthurus  Chaetodon xanthurus
 پروانه گندم گون  Tawneygirdled Butterflyfish  Coradion altivelis  Coradion altivelis
 پروانه کمربند طلایی  Golden-Girdled Butterflyfish  Coradion chrysozonus  Coradion chrysozonus
 پروانه مرجانی دو خال  Two-Sport Coral Butterflyfish  Coradion melanopus  Coradion melanopus
 پروانه خفاش قلابی  False Bat Butterflyfish  Parachaetodon ocellatus  Parachaetodon ocellatus
 پروانه نوار مسی  Copperband Butterflyfish  Chelmon rostratus  Chelmon rostratus
 پروانه ماهی اُرا یگا  Auriga Butterflyfish  Chaetodon auriga  Chaetodon auriga
 پروانه زین دار  Saddleback Butterflyfish  Chaetodon ephippium  Chaetodon ephippium
 پروانه مِرتِنسی  Mertensii Butterflyfish  Chaetodon mertensii  Chaetodon mertensii
 پروانه سیاه-سفید  Heniochus Black & White Butterflyfish  Heniochus acuminatus  Heniochus acuminatus
 پروانه راکون  Raccoon Butterflyfish  Chaetodon lunula  Chaetodon lunula
 پروانه منقاردار زرد  Yellow Longnose Butterflyfish  Forcipiger flavissimus  Forcipiger flavissimus
 پروانه اشکی  Tear Drop Butterflyfish  Chaetodon unimaculatus  Chaetodon unimaculatus
 پروانه مشبک   Latticed Butterflyfish  Chaetodon rafflesi  Chaetodon rafflesi
 پروانه خال خطی Dot Dash Butterflyfish  Chaetodon punctatofasciatus  Chaetodon punctatofasciatus
پروانه صورت سفید White Faced Butterflyfish Chaetodon mesoleucos Chaetodon mesoleucos
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.