طوطی ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 طوطی دو رنگ (نابالغ)  Bicolor Parrotfish Juvenile  Cetoscarus bicolor  طوطی دو رنگ (Bicolor Parrotfish Juvenile)
 طوطی دو رنگ (بالغ)  Bicolor Parrotfish Adult  Cetoscarus bicolor  طوطی دو رنگ (Bicolor Parrotfish Adult)
 طوطی پنج زین  Fivesaddle Parrotfish  Scarus dimidiatus  طوطی پنج زین (Fivesaddle Parrotfish)
 طوطی کوئوی  Quoy's Parrotfish  Scarus quoyi  طوطی کوئوی (Quoy Parrotfish)
 طوطی سِرف  Surf Parrotfish  Scarus rivulatus  طوطی سِرف (Surf Parrotfish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.