مار ماهی

 نام فارسی نام عمومی  نام علمی   
 مار ماهی روبان طلایی (ماده)  Gold Ribbon Eel Female  Rhinomuraena quaesita  مار ماهی روبان طلایی (Gold Ribbon Eel Female)
 مار ماهی روبان مشکی (نابالغ)  Black Ribbon Eel Juvenile  Rhinomuraena quaesita  مار ماهی روبان مشکی (Black Ribbon Eel Juvenile)
 مار ماهی روبان آبی (نر)  Blue Ribbon Eel Male  Rhinomuraena quaesita  مار ماهی روبان آبی (Blue Ribbon Eel Male)
 مار ماهی روبان سفید  White Ribbon Eel  Pseudechidna brummeri  مار ماهی روبان سفید (White Ribbon Eel)
مار ماهی مورای دانه برفی  Snowflake Moray  Echidna nebulosa  مار ماهی مورای دانه برفی(Snowflake Moray)
 مار ماهی مورای حلقه ای  Girdled Moray  Echidna pozyzona  مار ماهی مورای حلقه ای (Girdled Moray)
 مار ماهی مورای ببری  Tiger Moray  Gymnothorax enigmaticus  مار ماهی مورای ببری (Tiger Moray)
 مار ماهی مورای لانه زنبوری  Honeycomb Moray  Gymnothorax favagineus  مار ماهی مورای لانه زنبوری (Honeycomb Moray)
 مار ماهی مورای سیاه خال  Dark-Spotted Moray  Gymnothorax fimbriatus  مار ماهی مورای سیاه خال (Dark-Spotted Moray)
 مار ماهی مورای دور زرد  Yellow-Edged Moray  Gymnothorax flavimarginatus  مار ماهی مورای دور زرد (Yellow-Edged Moray)
 مار ماهی مورای غول پیکر  Giant Moray  Gymnothorax javanicus  مار ماهی مورای غول پیکر (Giant Moray)
 مار ماهی دم دراز مرغی  Gueneafowl Moray  Gymnothorax meleagris  مار ماهی دم دراز مرغی (Gueneafowl Moray)
 مار ماهی مورای پلنگی  Leopard Moray  Gymnothorax undulatus  مار ماهی مورای پلنگی (Leopard Moray)
 مار ماهی مورای خال رنگی  Paintspontted Moray  Siderea picta  مار ماهی مورای خال رنگی (Paintspontted Moray)
 مار ماهی مورای چشم سفید  White-eye Moray  Siderea thyrsoidea  مار ماهی مورای چشم سفید (White-eye Moray)
 مار ماهی مورای زندانی  Zebra Moray  Gymnomuraena zebra  مار ماهی مورای زندانی (Zebra Moray)
 مار ماهی نواری بدون فلس  Banded Snake Eel  Myrichthys colubrinus  مار ماهی نواری بدون فلس (Banded Snake Eel)
 مار ماهی ببری بدون فلس  Tiger Snake Eel  Myrichthys maculosus  مار ماهی ببری بدون فلس (Tiger Snake Eel)
 مار ماهی باغی اسپاگتی  Spaghetti Garden Eel  Moringa microchir  مار ماهی باغی اسپاگتی (Spaghetti Garden Eel)
 مار ماهی باغی پر زرق و برق  Splendid Garden Eel  Gorgasia preclara  مار ماهی باغی پر زرق و برق (Splendid Garden Eel)
 مار ماهی باغی خال دار  Spotted Garden Eel  Heteroconger hassi  مار ماهی باغی خال دار (Spotted Garden Eel)
مار ماهی زرد مرجانی Reef Cusk Eel Brotula multibarbata مار ماهی زرد مرجانی (Reef Cusk Eel)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.