کوسه ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 شارک مرجانی باله سر سیاه  Black-tip Reef Shark  Carcharhinus melanopterus  شارک مرجانی باله سر سیاه (Black-tip Reef Shark)
 شارک مرجانی باله سر سفید  White-tip Reef Shark  Triaenodon obesus  شارک مرجانی باله سر سفید (White-tip Reef Shark)
 شارک گربه ای نوار قهوه ای  Brown-banded Cat Shark  Chiloscyllium punctatum  شارک گربه ای نوار قهوه ای (Brown-banded Cat Shark)
 شارک درجه دار  Papua Epaulette Shark  Hemiscyllium hallstromi  شارک درجه دار (Papua Epaulette Shark)
 شارک گربه مرجانی  Coral Cat Shark  Atelomycterus marmoratus  شارک گربه مرجانی (Coral Cat Shark)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.