خفاش ماهی

 نام فارسی  نام عمومی  نام علمی  
خفاش صورت گرد  Round-Faced Batfish Platax teira    Round-Faced Batfish
خفاش باله بلند Long Finned Batfish Platax pinnatus Long Finned Batfish
بَت مردابی (موریش ایدل) Moorish Idol Zanclus cornutus بَت مردابی - موریش ایدل (Moorish Idol)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.