هاگ ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 گِرانتِر نوار هلالی  Crescent-banded grunter  Terapon jarbua  گِرانتِر نوار هلالی (Crescent-banded grunter)
 هاک ماهی باله قیطانی  Treadfin Hawkfish  Cirrhitichthys aprinus  هاک ماهی باله قیطانی (Treadfin Hawkfish)
 هاک ماهی کوتوله  Dwarf Hawkfish  Cirrhitichthys falco  هاک ماهی کوتوله (Dwarf Hawkfish)
 هاک ماهی شیطونک  Pixy Hawkfish  Cirrhitichthys oxycephalus  هاک ماهی شیطونک (Pixy Hawkfish)
 پِرچ لِت خال قرمز  Red-blotched Perchlet  Plectranthias inermis  پِرچ لِت خال قرمز (Red-blotched Perchlet)
 هاک ماهی دماغ دراز  Longnose Hawkfish  Oxycirrhites typus  هاک ماهی دماغ دراز (Longnose Hawkfish)
 هاک ماهی اَبرو کمانی  Arc-Eyed Hawkfish  Paracirrhites arcuatus  هاک ماهی اَبرو کمانی (Arc-Eyed Hawkfish)
 هاک ماهی کَک مکی  Freckled Hawkfish  Paracirrhites forsteri  هاک ماهی کَک مکی (Freckled Hawkfish)
 هاک ماهی بلند پرواز  Soaring Hawkfish  Cyprinocirrhites polyactus  هاک ماهی بلند پرواز (Soaring Hawkfish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.