گروپر

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 گروپر طاووسی  Peacock Grouper  Cephalopholis argus گروپر طاووسی (Peacock Grouper) 
 گروپر مرجانی قلابی False Coral Grouper  Cephalopholis cyanostigma  گروپر مرجانی قلابی (False Coral Grouper)
 گروپر خط آبی  Bluelined Grouper  Cephalopholis formosa  گروپر خط آبی (Bluelined Grouper)
 گروپر مرجانی  Coral Grouper  Cephalopholis miniata  گروپر مرجانی (Coral Grouper)
 گروپر گوزن دلقک Harlequin Hind Grouper  Cephalopholis polleni  گروپر گوزن دلقک (Harlequin Hind Grouper)
 گروپر دُم پرچمی  Flagtail Grouper  Cephalopholis urodeta  گروپر دُم پرچمی (Flagtail Grouper)
 گروپر گوزن نوار آبی  Blue-Striped Hind Juvenile  (Gracila albomarginata (j  گروپر گوزن نوار آبی (Blue-Striped Hind Juvenile)
 گروپر پلنگی  Panther Grouper  Cromileptes altivelis  گروپر پلنگی (Panther Grouper)
 گروپر گُلگون  Redflush Grouper  Aethaloperca rogaa  گروپر گُلگون (Redflush Grouper)
 گروپر نوک سیاه  Blacktip Grouper  Epinephelus fasciatus  گروپر نوک سیاه (Blacktip Grouper)
 گروپر غول پیکر  Giant Grouper  Epinephelus lanceolatus  گروپر غول پیکر (Giant Grouper)
 گروپر دُم چنگی دور سفید  Whitemargin Lyretail Grouper  Variola albimarginata  گروپر دُم چنگی دور سفید (Whitemargin Lyretail Grouper)
 گروپر دُم چنگی  Lyretail Grouper  Variola louti  گروپر دُم چنگی  (Lyretail Grouper)
 گروپر پلنگی زین سیاه  Black-Saddled Leopard Grouper  Plectropomus laevis  گروپر پلنگی زین سیاه (Black-Saddled Leopard Grouper)
گروپر زرد و آبی Blue And Yellow Grouper Epinephelus flavocoeruleus گروپر زرد و آبی (Blue And Yellow Grouper)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.