گوبی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 نیزه ماهی مرواریدی  Pearly Dartfish  Ptereleotris microlepis  نیزه ماهی مرواریدی (Pearly Dartfish)
 نیزه ماهی دُم پرچمی  Flagtail Dartfish  Ptereleotris uroditaenia  نیزه ماهی دُم پرچمی (Flagtail Dartfish)
 نیزه ماهی گوره خری  Zebra Dartfish  Ptereleotris zebra  نیزه ماهی گوره خری (Zebra Dartfish)
 آرواره ماهی پهلو سبز  Greensided Jawfish "Opistognathus sp "1  آرواره ماهی پهلو سبز (Greensided Jawfish)
 آرواره ماهی خال قرمز  Reddotted Jawfish "Opistognathus sp "2  آرواره ماهی خال قرمز (Reddotted Jawfish)
 آرواره ماهی رَندال  Randal's Jawfish  Opistognathus randallii  آرواره ماهی رَندال (Randals Jawfish)
خار ماهی شنی خال نقطه ای  Speckled Sandperch  Parapercis hexophthalma  خار ماهی شنی خال نقطه ای (Speckled Sandperch)
 خار ماهی شنی خال دار  Spotted Sandperch  Parapercis millepunctulata  خار ماهی شنی خال دار (Spotted Sandperch)
 خار ماهی شنی خال قرمز  Redspotted Sandperch  Parapercis schauinslandi  خار ماهی شنی خال قرمز (Redspotted Sandperch)
1 2 3 4
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.