قورباغه ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 قورباغه ماهی خال دار  Ocellated Frogfish  Antennarius biocellatus  قورباغه ماهی خال دار (Ocellated Frogfish)
 قورباغه ماهی اسکارلت  Scarlet Frogfish  Antennarius coccineus  قورباغه ماهی اسکارلت (Scarlet Frogfish)
 قورباغه ماهی غول پیکر  Giant Frogfish  Antennarius commerson  قورباغه ماهی غول پیکر (Giant Frogfish)
 قورباغه ماهی زرد ماهیگیر  Yellow Fishing Frogfish  Antennarius hispidus - Yellow  قورباغه ماهی زرد ماهیگیر (Yellow Fishing Frogfish)
 قورباغه ماهی سفید ماهیگیر  White Fishing Frogfish  Antennarius hispidus - White  قورباغه ماهی سفید ماهیگیر (White Fishing Frogfish)
 قورباغه ماهی زگیل دار  Warty Frogfish  Antennarius maculatus  قورباغه ماهی زگیل دار (Warty Frogfish)
 قورباغه ماهی سکه ای  Coin-Bearing Frogfish  Antennarius nummifer  قورباغه ماهی سکه ای (Coin-Bearing Frogfish)
 قورباغه ماهی رنگ شده  Painted Frogfish  Antennarius pictus  قورباغه ماهی رنگ شده (Painted Frogfish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.