فایل ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 فایل ماهی خط خطی  Scribbled Filefish  Aluterus scriptus  فایل ماهی خط خطی (Scribbled Filefish)
 فایل ماهی دماغ دراز  Longnose Filefish  Oxymonacanthus longirostris  فایل ماهی دماغ دراز (Longnose Filefish)
 فایل ماهی سر سیاه Black Headed Filefish  Pervagor melanocephalus  فایل ماهی سر سیاه (Black Headed Filefish)
 فایل ماهی نا همگون  Matted Filefish  Acreichthys tomentosus  فایل ماهی نا همگون (Matted Filefish)
 فایل ماهی جارویی  Broom Filefish  Amanses scopas  فایل ماهی جارویی (Broom Filefish)
 فایل ماهی برگی  Leafy Filefish  Chaetoderma pencilligera  فایل ماهی برگی (Leafy Filefish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.