بَسلت

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 بَسلت راه راه  Pinstriped Basslet  Liopropoma mitratum  بَسلت راه راه (Pinstriped Basslet)
بَسلت شهاب سنگی  Meteor Basslet  Liopropoma susumi  بَسلت شهاب سنگی (Meteor Basslet)
 بَسلت سایبان  Swale's Basslet  Liopropoma swalesi  بَسلت سایبان (Swales Basslet)
 بَسلت مرجانی دُم زرد  Yellowtail Reef Basslet  Liopropoma sp  بَسلت مرجانی دُم زرد (Yellowtail Reef Basslet)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.