مرجان ها

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 مرجان شاخه ای شکوفه ای (ارغوانی)  Efflorescens staghorn crl. purple  Acropora efflorescens  مرجان شاخه ای شکوفه ای (Efflorescens staghorn crl. purple)
 مرجان شاخه ای شکوفه ای (زرد)  Efflorescens staghorn crl. Yellow  Acropora efflorescens  مرجان شاخه ای شکوفه ای ( Efflorescens staghorn crl. Yellow)
 مرجان شاخه ای هوریدا  Horrida staghorn crl  Acropora horrida  مرجان شاخه ای هوریدا (Horrida staghorn)
 مرجان شاخه ای هوریدا  Horrida staghorn crl  Acropora horrida  مرجان شاخه ای هوریدا (Horrida staghorn)
 مرجان فالس ِبرین (قرمز )  Falsebrain crl. red Trachyphyllia geoffroyi  مرجان فالس برین (Falsebrain crl. red)
 مرجان فالس ِبرین (متالیک )  Falsebrain crl. metalic Trachyphyllia geoffroyi  مرجان فالس برین (Falsebrain crl. metalic )
 مرجان فالس ِبرین (مولتی )  Truebrain crl. multi  Wellsophyllia radiata  مرجان فالس ِبرین (Truebrain crl. multi)
 مرجان فالس ِبرین (مولتی )  Truebrain crl. multi  Wellsophyllia radiata  مرجان فالس برین (Truebrain crl. multi)
 مرجان گوشتی درخشان  Radians meat crl  Symphyllia radians  مرجان گوشتی درخشان (Radians meat crl)
 مرجان گوشتی درخشان  Radians meat crl  Symphyllia radians  مرجان گوشتی درخشان (Radians meat)
 مرجان گوشتی درخشان  Radians meat crl  Symphyllia radians  مرجان گوشتی درخشان (Radians meat)
 مرجان گوشتی درخشان  Radians meat crl  Symphyllia radians  مرجان گوشتی درخشان (Radians meat)
 مرجان گوشتی درخشان  Radians meat crl  Symphyllia radians  مرجان گوشتی درخشان (Radians meat)
 مرجان گوشتی( رنگی )  Meat crl. coloured  Symphyllia radians  
 مرجان گوشتی آگاریسیا( رنگی )  Agaricia meat crl. coloured  Symphyllia agaricia  مرجان گوشتی آگاریسیا(Agaricia meat crl. coloured)
 مرجان گوشتی آگاریسیا( رنگی )  Agaricia meat crl. coloured  Symphyllia agaricia  مرجان گوشتی آگاریسیا(Agaricia meat crl. coloured)
 مرجان شاخ گوزنی (قرمز )  Elkhorn crl. red  Stylophora pistillata  مرجان شاخ گوزنی (Elkhorn crl. red)
 مرجان شاخ گوزنی (قرمز )  Elkhorn crl. red  Stylophora pistillata  مرجان شاخ گوزنی (Elkhorn crl. red)
 مرجان لانه پرنده هیستریکس  Hystrix birdnest crl  Seriatopora hystrix  مرجان لانه پرنده هیستریکس (Hystrix birdnest)
 مرجان لانه پرنده هیستریکس  Hystrix birdnest crl  Seriatopora hystrix   مرجان لانه پرنده هیستریکس (Hystrix birdnest)
 مرجان لانه پرنده هیستریکس  Hystrix birdnest crl  Seriatopora hystrix   مرجان لانه پرنده هیستریکس (Hystrix birdnest)
 مرجان دندانی ویتی اِنسیس (قرمز )  Vitiensis tooth crl. red  Scolymia vitiensis  مرجان دندانی ویتی اِنسیس (Vitiensis tooth crl. red)
 مرجان دندانی ویتی اِنسیس (سبز )  Vitiensis tooth crl. green  Scolymia vitiensis  مرجان دندانی ویتی اِنسیس (Vitiensis tooth crl. green)
 مرجان زبانی تالپینا  Talpina tongue crl  Polyphyllia talpina  مرجان زبانی تالپینا (Talpina tongue)
 مرجان جواهری استوانه ای  Cylindrica jewel crl  Porites cylindrica  مرجان جواهری استوانه ای (Cylindrica jewel)
 مرجان جواهری لوتئا  Lutea jewel crl  Porites lutea  مرجان جواهری لوتئا (Lutea jewel)
 مرجان بُرِسی دامیکُرنیس ( رنگی )  Damicornis brush crl. coloured  Pocillopora damicornis  مرجان بُرِسی دامیکُرنیس (Damicornis brush crl. coloured)
 مرجان بُرِسی دامیکُرنیس ( رنگی )  Damicornis brush crl. coloured  Pocillopora damicornis  مرجان بُرِسی دامیکُرنیس (Damicornis brush crl. coloured)
 مرجان بُرِسی دامیکُرنیس ( رنگی )  Damicornis brush crl. coloured  Pocillopora damicornis  مرجان بُرِسی دامیکُرنیس (Damicornis brush crl. coloured)
 مرجان بُرِسی دامیکُرنیس ( رنگی )  Damicornis brush crl. coloured  Pocillopora damicornis  مرجان بُرِسی دامیکُرنیس (Damicornis brush crl. coloured)
 مرجان مِرولینا آمپلی آتا  Ampliata merulina crl  Merulina ampliata  مرجان مِرولینا آمپلی آتا ( Ampliata merulina)
 مرجان مِرولینا آمپلی آتا  Ampliata merulina crl  Merulina ampliata  مرجان مِرولینا آمپلی آتا ( Ampliata merulina)
 مرجان مِرولینا آمپلی آتا  Ampliata merulina crl  Merulina ampliata  مرجان مِرولینا آمپلی آتا ( Ampliata merulina)
 مرجان چرمی زرد  Yellow Leather Coral  Substrat Unidentified Scleractinian  مرجان چرمی زرد (Yellow Leather Coral)
1 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.