سایر بی مهرگان

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 اُختاپوس آتشین  fire octopus  Hapalochlaena Maculosa  اُختاپوس آتشین (fire octopus)
 ستاره پَر دار رنگی feather star coloured  Comanthus Sp  ستاره پَر دار رنگی (feather star coloured)
 حلزون رقصنده اسپانیایی  spanish dancer Hexabranchus Sanguineus  حلزون رقصنده اسپانیایی (spanish dancer)
 سیب دریایی  Sea Apple  Pseudocolchirus Violaceus  سیب دریایی (Sea Apple)
 زاهد پا آبی  Blue foot Hermit  Calcinus Elegans  زاهد پا آبی (Blue foot Hermit)
 خیار دریایی قرمز  Red Sea Cucumber  Cucumaria Insolens  خیار دریایی قرمز (Red Sea Cucumber)
 میگو آرایشگر  Cleaner Shrimp  Lysmata Amboinensis  میگو آرایشگر (Cleaner Shrimp)
 میگو مجستیک  Majestic Shrimp  Enoplometopus Sp  میگو مجستیک (Majestic Shrimp)
 ستاره قرمز  Red Star  Fromia Monolis  ستاره قرمز (Red Star)
 ستاره سفید  White Star  Archaster Typicus  ستاره سفید (White Star)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.