دسته بندی محصولات

 • برند محصول
  پاک کردن
 • آکواریوم
  480,673
  پاک کردن
 • لوازم و تجهیزات
  361,372,374,426,436,470,562,568,574  پاک کردن
 • داروها
  387,388,389,417,418  پاک کردن
 • غذا
  394,406,408

  پاک کردن
 • کاندیشنر
  396,422,424,425,482  پاک کردن
 • تستر آب
  402,452,453

  پاک کردن
 • مکمل ها
  610,611,612,613,614  پاک کردن

مکمل های غذایی

مهمترین عامل در نگهداری یک آکواریم موفق، حفظ پارامتر های آب به میزان مناسب است. با توجه به نیاز آبزیان مکمل های غذایی، ویتامینی و معدنی فراوانی مناسب با شرایط تغذی های آبزیان وجود ئارئ. مکمل ها به لحاظ اهمیت غذاییو مواد معدنی در افزایش رشد، بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش مقاومت در برابر استئسهای محیطی، افزایش میزان باروری، بهبود زخم ها و ضایعات پوستی مورد توجه زیادی قرار دارند. مکمل ها می توانند جایگزین منابع طبیعی شوند، آنها اثرات مثبتی بر وضعیت سلامت و عملکرد رشد بدن آبزیان می گذارند همچنین باعث تقویت و ازدیاد باکتری های مفید در آب و فیلتر، شفاف شدن آب تیره و سرعت بخشیدن به تشکیل چرخه نیتروژن و کاهش نیترات می شوند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.