دسته بندی محصولات

 • برند محصول
  پاک کردن
 • آکواریوم
  480,673
  پاک کردن
 • لوازم و تجهیزات
  361,372,374,426,436,470,562,568,574  پاک کردن
 • داروها
  387,388,389,417,418  پاک کردن
 • غذا
  394,406,408

  پاک کردن
 • کاندیشنر
  396,422,424,425,482  پاک کردن
 • تستر آب
  402,452,453

  پاک کردن
 • مکمل ها
  610,611,612,613,614  پاک کردن

انواع تست آب

به منظور حفظ سلام موجودات زنده و تعادل بیولوژیکی آکواریم می بایست از ابزاری دقیق و مطمئن جهت کنترل پارامتر های مختلف و حفظ ویژگی های حیاتی آب استفاده نمود. سنجش دقیق و اندازه گیری پارامتر ها با تست های گوناگون و مدرن امکان پذیر می باشد.

            pH : تست pH، میزان اسیدی یا قلیاییت آب را تعیین می کند، میزان pH در سلامتی ماهی ها تأثیر بسزایی دارد. افزایش و کاهش pH موجب استرس ماهیان می شود. pH آب خالص 7 است و در این حالت آب خنثی نامیده می شود، یعنی میزان اسید و قلیایی آن کاملاً متعادل است. هر چه مقدار اسید آب بیشتر باشد، pH پائین تر می آید. در آکواریوم هایی که آبشان نرم است یعنی سطح بی کربنات آنها کمتر از 1 تا 2 درجه است امکان افت pH بطور ناگهانی وجود دارد که این حالت برای آبزیان داخل آکواریوم مضر است. برای تمام موجودات زنده آب شیرین (ماهی ها، گیاهان، میکروارگانیسم ها)، بطور کلی pH بین 5/6 تا 5/8 مناسب است و 7  اما به دلیل حساس بودن موجودات آکواریومی باید حداقل هفته ای یک مرتبه،  pH آب را آزمایش کنید.

سختی کربنات (kH) قلیاییت، Alkalinity: بی کربنات درون آکواریوم وظایف مهمی دارد. به عنوان محلول بافر از تغییرات ناگهانی pH جلوگیری می کند و مانع از پائین آمدن اسید آب می شود و به دلیل ارتباط نزدیک بین (pH و kH)، سختی کربنات، تأثیر مستقیمی بر ارگانیسم های درون آکواریوم می گذارد. تست قلیاییت مقیاسی برای تعیین قابلیت حفاظت از آب است. آب آکواریوم شما باید مقدار مناسبی قلیاییت داشته باشد تا از نوسان pH جلوگیری شود، قلیاییت پائین نشان دهنده تغییرات pH و استرس روی ماهیان است، بنابراین بهتر است قلیاییت بین 8-4 درجه سختی باشد، همچنین تعویض منظم آب به افزایش قلیاییت کمک می کند.

آمونیاک: آمونیاک برای ماهیا بسیار سمی و موجب مرگ آنها می شود، آمونیاک در آکواریوم تازه راه اندازی شده در اثر ایجاد چرخه و تعویض نامنظم آب و مواد زائد ماهی و غذاهای پس مانده و گیاهان نامناسب ایجاد می شود بنابراین تست آمونیاک حداقل ماهی یکبار لازم و ضروری است.

نیتریت: نیتروژن آلی شامل موادی مانند فضولات ماهی، غذاهای باقیمانده و گیاهان پوسیده است که طی مراحل مختلف توسط باکتریها تجزیه می شوند و از آمونیاک به نیتریت و سرانجام نیترات تبدیل می شود. مقدار زیاد نیتریت تولید شده، نشان دهنده اختلال در سیستم فیلتراسیون بیولوژیکی می باشد نیتریت هم ماده ای سمی است که وجودش برای ماهیها مضر می باشد. بنابراین اگر سطح نیتریت بالا باشد، کیفیت آب بطور جدی تحت تأثیر قرار می گیرد، میزان نیتریت بین 02/0 و 010/0 میلی گرم در لیتر، بی خطر و متداول است. کنترل هفتگی، به منظور جلوگیری از افزایش میزان نیتریت آب امری ضروری است.

نیترات: تست نیترات به شما اجازه می دهد تا میزان آلودگی آب آکواریومتان را تعیین کنید. سطح نیترات موجود در آب نشان می دهد که چه موقع و چه مقدار از آب آکواریوم باید تعویض شود. و در طی مراحلی آمونیاک تولید شده بوسیله باکتریها به نیتریت و سپس به نیترات تجزیه می شوند، نیترات به عنوان ماده غذایی مورد استفاده گیاهان قرار می گیرد. ولی اگر مقدار آن بیش از حد نرمال (50 میلی گرم در لیتر) باشد برای ماهیها مضر و باعث افزایش رشد جلبک ها می شود. مقدار مناسب نیترات، کمتر از 20 میلی گرم در لیتر مناسب است و تا 80 میلی گرم در لیتر بی ضرر است. البته بستگی به نوع و تراکم موجودات دارد اما از مقادیر بالاتر از 100  ppm اجتناب نمائید و اگر مقدار تست بیش از حد معمول بود. سیفون کرن آب ضروری است زیرا نیترات برای نوزاد ماهیها نیز بسیار خطرناک است.

دی اکسیدکربن Co2: نقش پایه و مهمی در تغذیه و رشد گیاهان دارد. میزان مطلوب آن بین 5 تا 15 میلی گرم در لیتر است و بستگی به شرایط زیستی و محیطی دارد.

اکسیژن O2: اکسیژن برای تمامی موجوداتی که در آکواریوم وجود دارد حیاتی است ماهیها، گیاهان و میکروارگانیسم ها، همگی برای تنفس به اکسیژن نیاز دارند، درصورت کاهش بیش از حد سطح اکسیژن در آب، ماهیها دچار بیماری خواهند شد. باکتریهایی که در فیلتراسیون بیولوژیکی هستند نیز به اکسیژن کافی نیاز دارند که البته میزان اکسیژن موجود در آب به عوامل متعددی نظیر دما و تعداد و گونه های ماهی و گیاهان آبی، بستگی دارد بنابراین بهتر است همیشه اکسیژن آکواریوم را تست کنید.

فسفات (po4): فسفات بواسطه غذاهای خشک، گیاهان نامناسب، جلبک های مرده، ماهی های مرده و کربن فعال، وارد آکواریوم شده و غذایی مغذی برای جلبک ها محسوب می شود. در واقع یکی از عوامل مهم در رشدونمو توده های جلبکی است. بنابراین در صورت مشاهده رشد جلبک ها، حتماً فسفات سطح را تست نمائید با کاهش فسفات توده های جلبکی را از بین ببرید. اندازه متناسب فسفات در حدود 05/0 در هر لیتر (ppm) می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.